Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Pabianicach

ul.Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

tel. 42 22 54 200
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Pabianice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Wysokość świadczeń, obowiązujące kwoty

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

xYC-lJsyvqvn9BzZE3nrKcAYt8bEDfqWVjEiA3oQX0A_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

NaSFg1NfuG-2MXQ1Hue53lMUglHeX9GmelbYhVyk5PQ_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

BOTwZdcC32kxLiF3a25UM4PVj9rjIXaYle5X3fP8rs0_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

EfdBvMoOxbXbsqlmxsfhpHG14-F8Oq-FyKB_Vmt0sLk_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

yOcC2RwRti0BRuflOKk8puO9zRf8nVjKDnStXpiEXn4_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

RfxOcWfRTqSQxvGaTRzMNXyIGg69Z5hAv-i9A38jU_M_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

r3SpgFVh-TGfp0MyiOi-1FxD_0gLXeN6Um6PvzzPszQ_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

sl4AtmrllahUxiFwuaWkdIJAj2pfERvhLIgUecFQ2HU_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

k90X2PdQ-ca5CUodgL2d0K3X2fHoswYEJoOI_j3r67s_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

Wysokość świadczeń, obowiązujące kwoty

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY I WSKAŹNIKI

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PABIANICACH

Stan prawny na 01 marca 2018 roku

 

WYNAGRODZENIA

KWOTA

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2018 roku

2.100,00 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 roku

4.516,69 zł

 

SZKOLENIE

KWOTA

Preferowana wartość szkolenia -  100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

4.516,69 zł

 

REFUNDACJE

Prace interwencyjne

Refundacja po stronie wynagrodzeń

Refundacja po stronie ZUS

(zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty -

przy 18,26%)

Razem

refundacje co miesiąc przez okres do 6 miesięcy

831,10 zł

151,76 zł

982,86 zł

Roboty publiczne

Refundacja po stronie wynagrodzeń

Refundacja po stronie ZUS

(zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty -

przy 18,26%)

Razem

refundacje co miesiąc przez okres do 6 miesięcy

2000,00 zł

365,20 zł

2.365,20 zł

Art.150f

refundacja części wynagrodzenia i ZUS dla osób do 30 roku życia

Refundacja po stronie wynagrodzeń Refundacja po stronie ZUS (zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty – przy 18,26%) Razem
refundacje co miesiąc przez okres do 12 miesięcy 1940,00 zł 354,24 zł 2.294,24 zł

Prace społecznie użyteczne

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Maksymalna refundacja (60% świadczenia)

8,10 zł/h

4,86 zł

Ostateczna wysokość refundacji określona jest w zawartych porozumieniach.

Bon zatrudnieniowy Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (100% zasiłku dla bezrobotnych)

refundacje co miesiąc przez okres 12 miesięcy 831,10 zł

 WYNAGRODZENIA

 DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA BEZROBOTNEGO POW. 50 ROKU ZYCIA

Dofinansowanie wynagrodzenia

Maksymalne dofinansowanie

(50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy)

dofinansowanie przez okres 12 miesięcy

- w przypadku bezrobotnego, który ukończył 50 lat a nie ukończył 60 lat

1.050,00 zł

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA BEZROBOTNEGO POW. 50 ROKU ZYCIA

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

Dofinansowanie wynagrodzenia

Wysokość świadczenia

(1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego)

świadczenie aktywizacyjne przysługujące przez okres 12 miesięcy

1.050,00 zł

STAŻ

Stypendium

ZUS

28,45%

Maksymalny koszt 1 stanowiska

brutto 997,40 zł

netto 851,63 zł

283,76 zł

1.281,16 zł

 

BON STAŻOWY

Stypendium

 

brutto 997,40 zł

netto 851,63 zł

ZUS

28,45%

 

283,76 zł

Maksymalny koszt 1 stanowiska

 

1.281,16 zł

Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu

(art. 66 l pkt. 6 ustawy)

max 605,40 zł

Premia dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

(art. 66 l pkt. 4 ustawy)

1513,50 zł

 

BON SZKOLENIOWY

Koszty szkolenia, w tym:

 

- koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;

- koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;

- koszty przejazdu na szkolenia;

- koszty zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania

Maksymalna kwota
 
(100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego)

 

4.516,69 zł

 EFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

SZKOLENIE

BON NA ZASIEDLENIE

Maksymalna kwota zgodnie z ustawą

W 2018 roku dofinansowanie udzielane jest do kwoty

8.000 zł

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W 2018 roku dofinansowanie udzielane jest do kwoty:

22.000 zł

 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

W 2018 roku refundacja udzielana jest do kwoty:

 

22.000 zł

 

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Magdalena Skibińska, Ewa Janiak, Mariola Michałowicz, Agnieszka Gałązka, Martyna Malinowska

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2014-08-26 09:54 | Redagował: Admin PUP 2018-03-08 13:52
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5514
 • a7Zv6ATgwrZOQHxBamERdskk0LUzg9B2sfFn4BBjoTXGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • Y3vYRMS-iz3RPidJOO3DIGtRYNRjtWhX72eWsR0B5v7Gzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • tQAnpZakdOY3Ng-Se4aj-wLBYpj0mFe3ptX9oM3dsyvGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • BQDAxNT9zMV--QlmE0IMrUhgBeawK5L8GqKGV5uE9pbGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • moS6lBZ30enmQrH8o4W53RrWvmrBST2zJLsAjHPa02PGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • 52nagbUCrOR7-t429lqwdff7E01XNJlLjYI5J6-aO1XGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • VSnV4g2QcvBCw-4zMXOGa6_RYIYuumBtyMKp3XMDn6DGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • b3s-kAgcxoc9vIMBRu-jrGOBc3ZJhyDq3apbTXyrByXGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • zVRrYTMLZPriRgub-JrzKiZXhFszhE4oBG4fGmm-UTnGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • jxqIlDExaWkDtceEnzLE4oiWfLPzeNoINcg43Z9KLyU_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • 7jW2pT_2nskQWm6Wl5RCj-1OlPGFwArPvdxHBoeN9Jg_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • syJa_ZBR2vCmyP3rFWj31oMl1Z6La_Xun_jlliLOEAY_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • l1j2rr6AmnETjjv5cWgDG63yQPQ8sRZvbkQ3tMVVdt4_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • LF3c5C0Pw1_HR5c1YSzGGwuVP3OMT1tdFP88nBrikEY_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • Clty4GeSzP0cemxpFSDR4P0RrS3Qr2ZAY-uawrhGDUA_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • ZPScX6ZPYofhXoehrOw0W44kGtp-eHc1sHtNG52s2aM_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • SpHCk2LyUzcHia_wJASd_HbB_4CJTasGxmO8V_vL22s_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • 04K83NWQpih9hUUig9sXBWPcsNTcPbCO7Pdjij7HxXA_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • TSdrvBPMPHaMcmn3nrzyFsXmlxbA6OrmUZZmvz2UUXQ_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • qarITEbsKpyq1ukyB-Ehr4paPPodIkO_RAh92L1yCZY_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

Projektowanie stron: IntraCOM.pl