Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Pabianicach

ul.Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

tel. 42 22 54 200
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Pabianice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Wysokość świadczeń, obowiązujące kwoty

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

xYC-lJsyvqvn9BzZE3nrKcAYt8bEDfqWVjEiA3oQX0A_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

NaSFg1NfuG-2MXQ1Hue53lMUglHeX9GmelbYhVyk5PQ_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

BOTwZdcC32kxLiF3a25UM4PVj9rjIXaYle5X3fP8rs0_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

EfdBvMoOxbXbsqlmxsfhpHG14-F8Oq-FyKB_Vmt0sLk_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

yOcC2RwRti0BRuflOKk8puO9zRf8nVjKDnStXpiEXn4_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

RfxOcWfRTqSQxvGaTRzMNXyIGg69Z5hAv-i9A38jU_M_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

r3SpgFVh-TGfp0MyiOi-1FxD_0gLXeN6Um6PvzzPszQ_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

sl4AtmrllahUxiFwuaWkdIJAj2pfERvhLIgUecFQ2HU_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

k90X2PdQ-ca5CUodgL2d0K3X2fHoswYEJoOI_j3r67s_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

Wysokość świadczeń, obowiązujące kwoty

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY I WSKAŹNIKI

Stan prawny na 01 marzec 2016 roku

 

WYNAGRODZENIA

KWOTA

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2016 roku

1.850,00 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2015 roku

4.066,95 zł

 

 

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

KWOTA

Wysokość świadczenia za godzinę wykonywania prac

8,10 zł

 

SZKOLENIE

KWOTA

Maksymalna kwota zgodnie z ustawą -  300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

12.200,85 zł

Stypendium

ZUS

28,45%

brutto 997,40 zł

netto 851,63 zł

283,76 zł

 

REFUNDACJE

Prace interwencyjne

Refundacja po stronie wynagrodzeń

Refundacja po stronie ZUS

(zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty -

przy 18,26%)

Razem

refundacje co miesiąc przez okres do 6 miesięcy

831,10 zł

151,76 zł

982,86 zł

refundacje co miesiąc przez okres do 24 miesięcy

925,00 zł

168,91 zł

1093,91 zł

Ostateczna wysokość refundacji określana będzie indywidualnie przy rozpatrywaniu wniosku.

Roboty publiczne

Refundacja po stronie wynagrodzeń

Refundacja po stronie ZUS

(zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty -

przy 18,26%)

Razem

refundacje co miesiąc przez okres do 6 miesięcy

2.033,48 zł

371,31 zł

2.404,79 zł

W 2016 roku zgodnie z Zasadami organizowania robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach,
maksymalna kwota refundacji po stronie wynagrodzeń wynosi 1.800 zł + ZUS od refundowanej kwoty.  

Ostateczna wysokość refundacji określana będzie indywidualnie przy rozpatrywaniu wniosku.

Refundacja przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych  bezrobotnych do 30 roku życia Art.150f

Refundacja po stronie wynagrodzeń Refundacja po stronie ZUS (zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty – przy 18,26%) Razem
refundacje co miesiąc przez okres do 12 miesięcy 1850,00 zł 337,81 zł 2.187,81 zł

W 2016 roku zgodnie z Zasadami przyznawania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 życia maksymalna kwota refundacji po stronie wynagrodzeń wynosi 1.830 zł + ZUS od refundowanej kwoty.

Ostateczna wysokość refundacji określana będzie indywidualnie przy rozpatrywaniu wniosku.

Prace społecznie użyteczne

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Maksymalna refundacja (60% świadczenia)

8,10 zł/h

4,86 zł

Ostateczna wysokość refundacji określona jest w zawartych porozumieniach.

 

STAŻ

Stypendium

ZUS

28,45%

Maksymalny koszt 1 stanowiska

brutto 997,40 zł

netto 851,63 zł

283,76 zł

1.281,16 zł

 

BON STAŻOWY

Stypendium

 

brutto 997,40 zł

netto 851,63 zł

ZUS

28,45%

 

283,76 zł

Maksymalny koszt 1 stanowiska

 

1.281,16 zł

Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu

(art. 66 l pkt. 6 ustawy)

max 605,40 zł

Premia dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

(art. 66 l pkt. 4 ustawy)

1513,50 zł

 

BON SZKOLENIOWY

Koszty szkolenia, w tym:

 

- koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;

- koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;

- koszty przejazdu na szkolenia;

- koszty zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania

Maksymalna kwota
 
(100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego)

 

4.066,95 zł

Stypendium

ZUS

28,45%

brutto 997,40 zł

netto 851,63 zł

283,76 zł

 

DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Maksymalna kwota zgodnie z ustawą

(600% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy)

 

24.401,70 zł

W 2016 roku zgodnie z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach dofinansowanie udzielane jest do kwoty:

 

21.000 zł

 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Maksymalna kwota zgodnie z ustawą

(600% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy)

 

24.401,70 zł

W 2016 roku zgodnie z Zasadami refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach dofinansowanie udzielane jest do kwoty:

 

21.000 zł

 

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Magdalena Skibińska, Ewa Janiak, Renata Felcenloben, Mariola Michałowicz

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2014-08-26 09:54 | Redagował: Admin PUP 2016-03-18 10:17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3949
 • a7Zv6ATgwrZOQHxBamERdskk0LUzg9B2sfFn4BBjoTXGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • Y3vYRMS-iz3RPidJOO3DIGtRYNRjtWhX72eWsR0B5v7Gzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • tQAnpZakdOY3Ng-Se4aj-wLBYpj0mFe3ptX9oM3dsyvGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • BQDAxNT9zMV--QlmE0IMrUhgBeawK5L8GqKGV5uE9pbGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • moS6lBZ30enmQrH8o4W53RrWvmrBST2zJLsAjHPa02PGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • 52nagbUCrOR7-t429lqwdff7E01XNJlLjYI5J6-aO1XGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • VSnV4g2QcvBCw-4zMXOGa6_RYIYuumBtyMKp3XMDn6DGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • b3s-kAgcxoc9vIMBRu-jrGOBc3ZJhyDq3apbTXyrByXGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • zVRrYTMLZPriRgub-JrzKiZXhFszhE4oBG4fGmm-UTnGzovx6hwcj1w4ZbRb2dzaTy8roV0MSkrAseyyTqAkiIP1qX5cBwIj-3YRxtFU0vBjVS17xLSTWWmZG-q-OZ0I

 • jxqIlDExaWkDtceEnzLE4oiWfLPzeNoINcg43Z9KLyU_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • 7jW2pT_2nskQWm6Wl5RCj-1OlPGFwArPvdxHBoeN9Jg_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • syJa_ZBR2vCmyP3rFWj31oMl1Z6La_Xun_jlliLOEAY_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • l1j2rr6AmnETjjv5cWgDG63yQPQ8sRZvbkQ3tMVVdt4_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • LF3c5C0Pw1_HR5c1YSzGGwuVP3OMT1tdFP88nBrikEY_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • Clty4GeSzP0cemxpFSDR4P0RrS3Qr2ZAY-uawrhGDUA_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • ZPScX6ZPYofhXoehrOw0W44kGtp-eHc1sHtNG52s2aM_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • SpHCk2LyUzcHia_wJASd_HbB_4CJTasGxmO8V_vL22s_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • 04K83NWQpih9hUUig9sXBWPcsNTcPbCO7Pdjij7HxXA_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • TSdrvBPMPHaMcmn3nrzyFsXmlxbA6OrmUZZmvz2UUXQ_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

 • qarITEbsKpyq1ukyB-Ehr4paPPodIkO_RAh92L1yCZY_rj_Rok7LtO-OtccoqWyAoBi0vVslxt2HZ6AiLMecYTg4P0Ex7hhnnTu4aMtI-10KKJsh2nFy4d_9jbVKCCqc

Projektowanie stron: IntraCOM.pl