Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Pabianicach

ul.Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

tel. 42 22 54 200
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Pabianice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla pracodawcy i osób pracujących

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

u6w51Vxdcutoep1y0OHdNmXKSfCbEY9ekuK9BOyOqTLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Sj1kZlByNEYkwcHRf0oR3NNypPDGbBRsf0lsiwQilfze84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

ii3AFoYR7722sLOW39NGABTGoTvhm2Yc4BvsiJmyVfve84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

lXnCgVuRTTDn8_oKmKjGGPkfXyuQ653hWnUGx0cwzPTe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

2Ln2QGUoB8vbyceJJmkP0nscJxbeEA6557B-crar_Pre84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Wkt9tPqRyu8kJfT6cj2mI7F1CN2l6oZeTuNh34PxDKne84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

__fyqYpHr8fPjt-tQw1bDO6ZtokqXfbZSkUiYTyPHB3e84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Hy_sAVpmd453oA0faNetC42nwWonws849JEfQ93WZmje84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

9WnBS_jHXi71hC3GLfxug6ijvsIzv13luGL8ywKEUlLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla pracodawcy i osób pracujących


Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 Wyjaśnienia dot. zasad udzielania KFS w PUP Pabianice w bieżącym roku będą dostępne po 10.02.2017 r.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Jakie działania można finansować?

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jaka jest wysokość dofinansowania z KFS?

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • w przypadku mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do 10 pracowników) - 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jeśli cena kształcenia jest wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia - koszty powyżej tego limitu będzie musiał ponieść pracodawca (lub pracownik, w zależności od umowy).

W jaki sposób można uzyskać wsparcie?

Pracodawca planujący zorganizowanie kształcenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego umowę określającą prawa i obowiązki stron, w tym również zasady zwrotu środków w przypadku nieukończenia przez pracownika szkolenia z powodu jego odejścia z pracy.
Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Wsparcie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis.

 

Dokumenty związane z ubieganiem się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się tutaj.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków pok. 217 i 218, II piętro, bud. B

42 22 54 285

42 22 54 284

Zawieranie umów pok. 217 i 218, II piętro, bud. B

42 22 54 285

42 22 54 284

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków pok. 5 42 21 11 916 wew. 12
     

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 roku, poz. 645 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 roku, poz. 667)

 

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Ewa Janiak

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2014-07-22 08:01 | Redagował: Admin PUP 2017-01-16 07:56
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4467
 • l9H5d1oFC8uqEe1_fMp6S2ZSPTRTdSDzeDJmA2bW2bhq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • SE3Kt65ogZhONB_1GfTNfgznSVwIvl_E7Tp7BsHIIPhq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • 2ZOcmgwZPlQY7P4jBOliX471gkHGimxMdDQOfAPKKfVq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • 7BV5jqJDXocYxeojY8_payo3td3tL5keP1zv4XmRIzVq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • AA9w0F-a90dOV7RqJ9cisjYDctqG7ZLZmRnqkiWrAX9q4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • 2xb0Lft1olnJwzXGHGNhTaRUd9x3T9GE4HinC6dLK1hq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • oKgi7A18X6r8zE8dQ7bx4N107f2fXW-QC8pw8wK2N5Rq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • OubJSC6D5DX2gt-v-y_XWBlzQrmM98qjU-hlj85bnkxq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • dGtop9e7HICdX570WLs2HCCn1YBWrN6hRI83IhDMNM5q4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • b5EsZG2UcnrnRkdioNSYX-CLfTpUwP-FK_LEWCj8qCLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • GOBPaTPZFEbm3ZRLLFk5tBCTPHAfo90_RHlMvcn80jfe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • 8NFLcKgeydgNugtrHTv8IO5kr81Vf95DYWGoEu9wQfXe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • Lm5imLw7xaR8MYxQTO6W_2ngY69eezcUpJDOnE3mk6Le84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • aSXkIGK3mpxmG_C0pCEWjAmqoiSOq_lrZMS8tOzjXrje84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • Xs6BFkzW0AHTsJfhbgf7iXD9QMuGrk_0Ul21fI18vFfe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • qbOYrCSTNm4xhAz19fQmmKBqNfMlfmNV50KwE9gRuC3e84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • PnYVTHODl7zYmOCoQ4nED7JGV2qO__I3-qxhK8e3nSLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • nq5xXUtbO36j-e-3RnO6tA2AuTNSJPsthE6G4B55exje84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • rpL9MYk-5gNl9tJw34Eu1zY4ddv_kj4YUsRkKIpv8Z_e84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • NiVV2_rlzK6-s2Jl0i-GHqOCJp2mkEWQGEt9E0YdLbve84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl