Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Pabianicach

ul.Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

tel. 42 22 54 200
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Pabianice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

JzVG1PWGWXSUGVFKIdsyJvuJXyxF6fgwnbZLmprp-Ei3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

PoU6prSAFi-eQQHCjquEKgVjZYFnAfz1K4I7Ztvbjua3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

63XdRHWL4AjTZRGfaj1RLpoVyQOTLt8_pS57w-3fZ_G3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

Ts4UP6uc8Qv7Ty2ry1KbdDMRjLeoYMkkMqO2e-VBsPm3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

NhHSNbIcZHFZ0og3A2BbbROrVqzznT3OM3WRbL-MoZO3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

zhy-Rc9xDJl7OQvtgCRkHeuzK2uNyGlH0Pn2bqKSOTW3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

PnAPVEAFjmS3d8RAi8nDI92zsetS5xw9nuMhvmsSN5m3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

LBE9BfZzl0kytG5YPuEicydTMaMncqHhV7HQpdiiwYe3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

To7Rt1UibAaE4DTwuSaLdI8gMvhRW8F9BsSOFy40_mG3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

Grant na telepracę

Starosta Pabianicki w imieniu, którego działa w granicach uzyskanego upoważnienia Dyrektor Urzędu może przyznać grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica lub opiekuna powracającego na rynek pracy.

O wsparcie finansowe w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto może ubiegać się pracodawca, który zamierza utworzyć stanowisko pracy w formie telepracy dla:

 • bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
 • lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Telepraca oznacza zatrudnienie na podstawie art. 67 ustawy kodeks pracy, tj. wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w ww. określonych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Grant nie może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 • małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • dziecka własnego lub przysposobionego; pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres:

 • 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Grant stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia,  z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon

Wydawanie i przyjmowanie wniosków

Zawieranie umów

 pok. 112 - I piętro, bud. A

42 22 54 278

42 22 54 208

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
 Wydawanie wniosków  pok. 6  42 21 11 916 wew. 13
Zawieranie umów - wyłącznie w PUP w Pabianicach

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 z późn. zm.

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Magdalena Skibińska

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2014-08-22 13:50 | Redagował: Admin PUP 2017-03-07 13:59
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3678
 • a_5D1Q3RLHp6weTNHjjWC1tAdqaFZflv_eW2_DzpG8fxNzF91mzp6YybXuOrUw6YFCNqd130k_0IQq8Fg-XE-A

 • aaMIK9AeDaWBfXarF_64ndZFHe_tk1YhQwaXZ6A1LYPxNzF91mzp6YybXuOrUw6YFCNqd130k_0IQq8Fg-XE-A

 • kaTseWsqGp3tSYLmEmVBx00Rf0e1oloU05tgwaV-HSfxNzF91mzp6YybXuOrUw6YFCNqd130k_0IQq8Fg-XE-A

 • RecMSrhX7tIZfdAJ50De_EI2luOxVY-4Gcm0gifBCFbxNzF91mzp6YybXuOrUw6YFCNqd130k_0IQq8Fg-XE-A

 • Zi5SBupwPmM03ZknMAbVsVd2LNFyJjJu_SDQAjR3J2nxNzF91mzp6YybXuOrUw6YFCNqd130k_0IQq8Fg-XE-A

 • yvmMnyukrutWcGPDsJn3uYpCpHRmh0RWprMj-0AHHqLxNzF91mzp6YybXuOrUw6YFCNqd130k_0IQq8Fg-XE-A

 • REhsPXrymoSSz_t7bCisNG3WFwN0Rigj-gRIX5EWxWfxNzF91mzp6YybXuOrUw6YFCNqd130k_0IQq8Fg-XE-A

 • aw7Ib6g_r2akd0RIT8pyvE-z-VCj3nnPnnXHUAgtlnzxNzF91mzp6YybXuOrUw6YFCNqd130k_0IQq8Fg-XE-A

 • zU_k8FpXpECX18CZ6D8MsBkJ8MXiMcA5SAxGqU9eUq3xNzF91mzp6YybXuOrUw6YFCNqd130k_0IQq8Fg-XE-A

 • AcNeEfSOdVbWP6l39Iocyuo4ZQ5Vm6o9yE-tqJ-51Ky3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

 • KhE6TvlzmIJx2uuz1U1_lapUf1eeUmES8BOK5iLAmsi3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

 • -V8IDkgPcJryuuZPI2aCUGcpAcmfm4Ei26ZojUyaqRG3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

 • SSW8SwSDKFi3GuMMC4hJ_8kLzFb7SXUTGNBexZlV9C23YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

 • PBQaBjxaVumkLw63ODQNoKwxmFXgN5yOczJc-xy4mMG3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

 • QeeJ9XMsf1Sx4OYsnEOvjp8k2-sKH3d4WEXS-A_Vs2q3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

 • -sBooCy1m2r_XtDOghw-F-9YqLST847xiFrEohsz8mi3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

 • c726OHjy52QQuXzmhI6GmsFkXPhZvUtv-LfoNnFYHia3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

 • Vit4FTP4oxwkwf8jEV9_D8aLs_WZiGjysDlcqnQuYIO3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

 • 7vHIF_mnrph9RT5lOpaOhXmawLxaj8THF4NLETmt74-3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

 • sC3DZ9DaLfzHKUlol6wNEtUXc4eVoYZXugG8TrfI4rC3YIGCIkJOKaNOxsx8hiV_AHQV3cCjyc2um9G-vskoVw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl