Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Pabianicach

ul.Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

tel. 42 22 54 200
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Pabianice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Świadczenia dla rolników

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

0eGtNd9Kn2uqhlrHSh4R-_8GShIIlSi7omuPJU-tlk8W0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

hEXjeQzTH42W3WbnVW9BzVbJFZrOOIvWTXK-8vyCOroW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

Gnb2vpTDgWeDbYzXedWlAnrGtpOWaHy5yvwHNk7ZK-YW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

FlJz6iRnlnyGXF9TeBMalf4d1_89nm3Z8jjVucrHw7YW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

lH4bz-3CIRYSqoeZNk3Qgle-6N6wKQWnyoNNLD5Tzn8W0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

jKCeyLrB893FS7tZaw71A-oIU6HxiEq8LI701ZqRTJoW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

cR0zeJ7MPGbNycR24zuolIkntFeu1-bbbCbM6ERDBQ0W0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

rFlquQ19aqY5cdzs1QmN5PQJ9mGVy7JKEmuR8Y5K3T8W0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

kz5RuWgd6rppdqrJv1Sd0L-IKnkOeXR4NwuPr96cgMEW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

Świadczenia dla rolników

Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku przysługuje:

 • pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego,
 • stypendium (w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez starostę)
 • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

Starosta może:

 • sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym,
 • przyznać jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

Świadczenia przyznaje się osobie, o której mowa wyżej, jeżeli:

 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia pozostawała w stosunku pracy lub stosunku służbowym i osiągała wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni, i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

Pokrycie składek, o których mowa wyżej, polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników, na podstawie decyzji właściwego starosty wydanej na wniosek rolnika obowiązanego do zapłacenia składek, kwot należności z tytułu poszczególnych rat kwartalnych. Świadczenie to przysługuje począwszy od najbliższej raty kwartalnej, której wymagalność przypada po dniu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Przyznane jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem, stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami jej dopuszczalności.

KONTAKT - PUP PABIANICE:

  Miejsce w urzędzie Telefon
 Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników  Pok. 302- III piętro, budynek A  42 22 54 264
 Szkolenie  Pok.  218 – II piętro, budynek B  42 22 54 284
Środki na podjęcie pozarolniczej działalności Pok. 112 – I piętro, budynek A 42 22 54 278

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników  Pok. 6 – I piętro  42 211 19 16 wew. 13
 Szkolenie Pok. 5 – I piętro  42 211 19 16 wew. 12
Środki na podjęcie pozarolniczej działalności Pok. 6 – I piętro  42 211 19 16 wew. 13

 

Podstawa prawna:

Art. 62 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 z późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Małgorzata Świerczyńska

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 10:21 | Redagował: Admin PUP 2015-03-05 12:30
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2291
 • zN8MM7AmFmGKECo4un63ng9YQPpw2AHanwbLmZo52VE15eamrxy24fqI03QYLzcarUEmLbamb9X2m4LHPunMiw

 • PAKO-Z9WB7fVAW-KWKTg9mU1uqIHUO8Ch8k-Ppiom6k15eamrxy24fqI03QYLzcarUEmLbamb9X2m4LHPunMiw

 • M-AQ2vIEL4KJMeA605QOutqXUefRm-wZTDpliWFlwsg15eamrxy24fqI03QYLzcarUEmLbamb9X2m4LHPunMiw

 • gC-UWB9HfzqzE3lFRCw409bi6fvIQhRaR8UOMts962Q15eamrxy24fqI03QYLzcarUEmLbamb9X2m4LHPunMiw

 • H7S0CQpttfpCbZaty5JaBm1EfevIa8byYXOPqwEf4AI15eamrxy24fqI03QYLzcarUEmLbamb9X2m4LHPunMiw

 • 9XajlkT34Pl_EWPZvKGnnJsVe8y-yHv8a_2wzx-QLhk15eamrxy24fqI03QYLzcarUEmLbamb9X2m4LHPunMiw

 • R8xLzBmV07dIq5-NZI6gLRlSzkHNwWFxJGKCnqEqUz415eamrxy24fqI03QYLzcarUEmLbamb9X2m4LHPunMiw

 • 6W8e_R-lt9BTMOXsUvdPzimlfwT440TMpF0jKHR1Ymo15eamrxy24fqI03QYLzcarUEmLbamb9X2m4LHPunMiw

 • q1_qG1aYmM83inkXtPZKHALy37Mp8PMlz32CyPh-I4Y15eamrxy24fqI03QYLzcarUEmLbamb9X2m4LHPunMiw

 • 9-wa3tlqXoeowXefhM7BN20R90Rt3dXKQrKhcHA7zkMW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

 • PV1zeqYOHxPCoI695gYOMd4TYtromGnXKBhK6U8vcJsW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

 • wgSnIFaQ4k7Dw2j_FIyCuM_zBcxnlZiCazVhhMw4Ht8W0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

 • 2QuifUcMH8qmSNV42B5IcRoztMWln2aHC2bn7irA0p0W0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

 • 4RrEKTQqWCE5n4DwVQ9oQRAnqooFcki92eTddIthqfwW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

 • MfstkfmRUTf-xTY0JTr3fzvZ7oEopFoiPu8XLpeKQNAW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

 • y709z0XYh8ec3JI_GJ4FZ-VoaIBpX9JCaGtpAB8BSc8W0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

 • UGySE4AarPcB5Lyef65ilqq2uRv9F4swz6MdalmbA5sW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

 • OFqseO9NA_5luPBcrkhmKSP5s3qBDdCx1fPLZN-4_MIW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

 • KggfI1in5wpJN8i_bzB9IE8TWb5Quwww0DNmfx_7OBwW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

 • 9qjUU6BMZJ6NewAk-Bk1Y91pPqVTAvAbHfXlCooLw7kW0Fg15-o8QphDcCEPSz8BwpGNfnXMYeoSTgBop6rdOw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl