Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Pabianicach

ul.Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

tel. 42 22 54 200
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Pabianice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuv37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmL37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pv37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3ab37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYf37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694v37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFL37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOv37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnL37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

Grant na telepracę

Starosta Pabianicki w imieniu, którego działa w granicach uzyskanego upoważnienia Dyrektor Urzędu może przyznać grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica lub opiekuna powracającego na rynek pracy.

O wsparcie finansowe w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto może ubiegać się pracodawca, który zamierza utworzyć stanowisko pracy w formie telepracy dla:

 • bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
 • lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Telepraca oznacza zatrudnienie na podstawie art. 67 ustawy kodeks pracy, tj. wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w ww. określonych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Grant nie może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 • małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • dziecka własnego lub przysposobionego; pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres:

 • 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Grant stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia,  z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon

Wydawanie i przyjmowanie wniosków

Zawieranie umów

 pok. 112 - I piętro, bud. A

42 22 54 278

42 22 54 208

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
 Wydawanie wniosków  pok. 6  42 21 11 916 wew. 13
Zawieranie umów - wyłącznie w PUP w Pabianicach

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Magdalena Skibińska

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2014-08-22 13:50 | Redagował: Admin PUP 2017-03-07 13:59
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3572
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuv_fUvYje1z4_mIIYPXfzHUbfOoKPPnQWZj51Wpfo7oTg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RD_fUvYje1z4_mIIYPXfzHUbfOoKPPnQWZj51Wpfo7oTg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_T_fUvYje1z4_mIIYPXfzHUbfOoKPPnQWZj51Wpfo7oTg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1n_fUvYje1z4_mIIYPXfzHUbfOoKPPnQWZj51Wpfo7oTg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByf_fUvYje1z4_mIIYPXfzHUbfOoKPPnQWZj51Wpfo7oTg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsP_fUvYje1z4_mIIYPXfzHUbfOoKPPnQWZj51Wpfo7oTg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDP_fUvYje1z4_mIIYPXfzHUbfOoKPPnQWZj51Wpfo7oTg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDT_fUvYje1z4_mIIYPXfzHUbfOoKPPnQWZj51Wpfo7oTg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtP_fUvYje1z4_mIIYPXfzHUbfOoKPPnQWZj51Wpfo7oTg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzv37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0D37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZL37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaj37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgr37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxH37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMb37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Af37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStf37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gP37VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII337VJarg1JVObDWLZxXeMi1_WeZvw1r_4S2XYwAO73Yg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl